Позашкільний навчальний заклад – це широкодоступний заклад освіти, який спрямовує вихованців на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

Позашкільна освіта та виховання –  це цілеспрямований, цілісний процес, зміст якого застосовується на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що загалом доповнює загальну середню освіту.

Швидкий розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір освіти зумовлює зростання ролі  Центру дитячої творчості, як джерела додаткової освіти для задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні та творчій реалізації. Основним об’єктом навчання та виховання  центру творчості є конкретна дитина, її інтереси, можливості, уподобання.

Центр дитячої творчості  в нинішніх соціально-економічних умовах прагне бути :

s школою громадянського становлення особистості, формування української національної еліти;

s центром здобуття знань, умінь та навичок за інтересами;

s центром формування життєвої компетентності, правової культури, соціальних навичок поведінки;

s новим типом соціального середовища і системи психолого-педагогічної підтримки, яка сприяє особистісному зростанню;

s інститутом повноцінної творчої життєдіяльності і розвитку індивідуальної обдарованості;

s школою творчого саморозвитку, самовиховання, самореалізації та професійного самовизначення особистості;

s центром культурного дозвілля і поліпшення психологічного стану, фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей та підлітків;

Центр дитячої та юнацької творчості – єдиний позашкільний заклад в районі, який знаходиться в с.Дмитрівка, здійснює свою діяльність в 15 загальноосвітніх закладах району і охоплює гуртковою роботою 1476 дітей шкільного віку. Тут працюють 33 гуртки художньо-естетичного, декоративно-прикладного, соціально-реабілітаційного напрямків. Центр дитячої та юнацької творчості  по праву вважається методичним та дозвілевим центром, адже в його арсеналі проведення багатьох районних дитячих свят, конкурсів та фестивалів.

Методична робота Заходи Виставка дитячих робіт Обласний семінар завідуючих рай.методкабінетами